ციფრული
მარკეტინგი

BEST WEB

ციფრული მარკეტინგი ერთ ერთ მნიშვნელოვან როლს თამაშობს მომხმარებლების მოზიდვისა და თქვენი საქმიანობის ინტერნეტ სივრცეში პოპულარიზაციის თვალსაზრისით, შესაბამისად ჩვენ ვიზრუნებთ, რომ თქვენი კომპანიის ვებ გვერდი საძიებო სისტემა Google-ში და სხვა საძიებო სისტემებში მომხმარებლის მიერ არჩეული სიტყვისა თუ სიტყვათა წყობის ძიების შემდეგ იქნება პირველ, მოწინავე გვერდებზე.


alt

Facebook გვერდის მართვა

ჩვენი გუნდი იზრუნებს შექმნას და ადმინისტრირება გაუწიოს facebook- გვერდს, რომელიც მორგებული იქნება თქვენი კომპანიის მიზნებსა და საქმიანობის პროფილს.
მოვახდენთ ზუსტი სამიზნე აუდიტორიის შერჩევას, რომელსაც მივაწვდით თქვენს facebook-გვერდზე განთავსებულ ინფორმაციას და გავზრდით კომპანიის ცნობადობას. ჩვენს მიერ შეიქმნება მარკეტინგული ხასიათის პოსტები და ყოველდღიურ რეჟიმში განთავსდება facebook-გვერდზე.


Facebook გვერდის მართვა მოიცავს:

სამიზნე აუდიტორიის მოზიდვას, სარეკლამო კამპანიის წარმოებას; შემოსულ შეტყობინებებსა და კომენტარებზე სათანადო რეაგირებას სუბორდინაციის დაცვით; პროდუქტის პოსტერების დამუშავებასა და შექმნას, პოსტების განთავსებას.

SEO ოპტიმიზაცია

ჩვენ ვიზრუნებთ, რომ თქვენი კომპანიის ვებ გვერდი საძიებო სისტემა Google-ში და სხვა საძიებო სისტემებში მომხმარებლის მიერ არჩეული სიტყვისა თუ სიტყვათა წყობის ძიების შემდეგ იქნება პირველ, მოწინავე გვერდებზე.


SEO ოპტიმიზაცია მოიცავს:

ვებ გვერდის საძიებო სიტყვებისა და ფრაზების ანალიზს; ვებ საიტის ტექნიკურად და პროგრამულად გამართვას SEO ოპტიმიზაციისთვის; ვებ გვერდის გარე რესურსებით გამართვას SEO ოპტიმიზაციისთვის; ვებ გვერდის სტატისტიკის მუდმივი მონიტორინგი და ახალი რესურსების გამოყენებას, აგრეთვე გაგიწევთ დახმარებას Google Adwords რეკლამის შექმნასა და მართვაში.

ბოლო ნამუშევრები

მიიღე საუკეთესო ფასი მომსახურებაზე

მომსახურების საკითხებზე დეტალური ინფორმაციისა და კონსულტაციისთვის დაგვიკავშირდით ან მოგვწერეთ შეტყობინება