ელექტრონული კომერცია – რა უნდა ვიცოდეთ?

ელექტრონული კომერცია ინტერნეტით საქონლისა და მომსახურების ყიდვა-გაყიდვის პროცესია. ამ დროს, მომხმარებელს შეუძლიათ შესყიდვების განხორციელება კომპიუტერის, სმარტფონების, ჭკვიანი საათების და ისეთი ციფრული ასისტენტების გამოყენებით, როგორიცაა Amazon Echo მოწყობილობები.

B2C სეგმენტში, საცალო ვაჭრობა ან სხვა კომპანია ყიდის პროდუქტებს პირდაპირ კლიენტებზე. ხოლო B2B სეგმენტში ერთი კომპანია ყიდის პროდუქტებს მეორეზე. ორივე შემთხვევაში, კომპანიების უმრავლესობის მიზანია, მომხმარებელს საშუალება მისცენ შეიძინონ ის, რაც სურთ, ნებისმიერ დროს, ნებისმიერ ადგილას, ნებისმიერი ციფრული მოწყობილობის გამოყენებით.

რა სარგებელი მოაქვს ელექტრონულ კომერციას ბიზნესისთვის?

სპეციალისტების პროგნოზით, ელექტრონული კომერციის გაყიდვების ზრდა 265%-ს მიაღწევს. 2017 წლიდ მონაცემებით, ელექტრონული კომერციის საცალო გაყიდვებმა მთელ მსოფლიოში 2.3 ტრილიონი დოლარი შეადგინა, ხოლო 2021 წლისთვის გაორმაგდა. ელექტრონული კომერციის ბაზრის სწრაფ ზრდასთან ერთად, HCM (ადამიანური კაპიტალის მართვა) ინსტრუმენტები სულ უფრო მნიშვნელოვანი და აუცილებელიც ხდება, რადგან ისინი კომპანიებს საშუალებას აძლევს რომ:

ის განსხვავდება კონკურენტებისგან;

უფრო მეტ ადამიანამდე მიხვალთ მსოფლიოს მრავალ რეგიონში;

შეამცირებთ ხარჯებს პირდაპირი გაყიდვით და ფართის დასაქირავებლად;

მომხმარებელს ეძლევათ საშუალება, შეიძინონ ის, რაც სურთ, ნებისმიერ დროს, ნებისმიერ ადგილას, ნებისმიერი ციფრული მოწყობილობის გამოყენებით;

ონლაინ-მეტრიკის გამოყენებით, მომხმარებლებზე მოიპოვებთ ღირებულ ინფორმაციას;

ბაზარზე დაგჭირდებათ მინიმალური საწყისი ინვესტიცია;

კლიენტებს მისცემთ თვითმომსახურების შესაძლებლობებს, რაც საშუალებას მოგცემთ, ნაკლები პერსონალით მოემსახუროთ უფრო მომხმარებელს;

დიდ მასშტაბებს მინიმალური დანახარჯებით მიაღწევთ.

როგორ ცვლის ელექტრონული კომერცია სავაჭრო გამოცდილებას?

მომხმარებლების მზარდი მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად, უფრო მარტივი წვდომისა და სწრაფი მიწოდების მიზნით, კომპანიები აერთიანებენ როგორც ჩვეულებრივ მაღაზიებს, ისე ელექტრონული კომერციის შეთავაზებებს, რათა შექმნან უწყვეტი, მრავალარხიანი სავაჭრო გამოცდილება, როცა მომხმარებელს შეუძლიათ შეისწავლონ და გადახედონ პროდუქტებსა და სერვისებს შესყიდვის დაწყებამდე, ონლაინ თუ ფიზიკურ მაღაზიებში.

ელექტრონული კომერციის საუკეთესო მაგალითები:

ელექტრონული კომერცია ფართოდ გავრცელდა 1990-იანი წლების დასაწყისიდან. Amazon.com, უმსხვილესი ელექტრონული კომერციის პლატფორმა, გამოჩნდა 1995 წელს და მალევე მოჰყვა სხვა მსხვილი კომპანიები: Alibaba, PayPal და eBay. 2000-იანი წლების დასაწყისისთვის, ყველა ზომის კომპანიები სთავაზობდნენ ელექტრონული კომერციის შესაძლებლობებს.

ელექტრონული კომერციის პლატფორმების ძირითადი ელემენტები:

B2B და/ან B2C-ში მუშაობისთვის კომპანიებს სჭირდებათ მძლავრი, მოქნილი და მასშტაბური ელექტრონული კომერციის პლატფორმა, რომელიც მათ საშუალებას მისცემს დააკმაყოფილონ მომხმარებლების მოთხოვნილებები დღეს და მომავალში.

საუკეთესო ელექტრონული კომერციის პლატფორმებს აქვთ შემდეგი თვისებები:

მოქნილობა;

ხელმისაწვდომობა;

მომხმარებლის კეთილგანწყობა;

მარტივი ინტეგრაცია;

ინდივიდუალური პერსონალიზაციის შესაძლებლობა;

სისწრაფე;

სიმარტივე;

უსაფრთხოება;

მასშტაბურობა.

როგორია ელექტრონული კომერციის მომავალი?

ელექტრონული კომერცია სწრაფად ვითარდება, რადგან ინოვაციები ხელოვნური ინტელექტის, მანქანათმცოდნეობის და ნივთების ინტერნეტის (IoT) სფეროში ეხმარება კომპანიებს ახალი გზებით დააკმაყოფილონ მომხმარებელთა განვითარებადი მოთხოვნები.

აღსანიშნავია ელექტრონული კომერციის შემდეგი ტენდენციები:

ახალ ბაზრებზე გასვლა;

პერსონალიზაციის უმაღლესი ხარისხი;

უფრო სწრაფი მიწოდება;

სააბონენტო შესყიდვები;

მეტი შეხების წერტილები;

საუკეთესო ხარისხის ჩატბოტები;

ვიზუალიზაციის მოწინავე ხელსაწყოების გამოყენება.