პოტენციური მყიდველის რომელ ქცევებს აკვირდება Facebook Pixel?

Facebook პიქსელი საშუალებას გაძლევთ განვახორციელოთ რეთარგეთირება, კროს-პლატფორმებზე არსებული რეკლამების შედეგობრივი გაზომვა, კონვერსიის ოპტიმიზაცია და რაც მთავარია, შექმნათ ინდივიდუალური აუდიტორია იმ მოთხოვნების მიხედვით, რომელთაც მიუთითებთ.

Facebook პიქსელი აკვირდება მომხმარებელთა ქცევებს რეკლამის ნახვიდან, ვებ-გვერდზე გადმოსვლით გაგდრძელებული და დამთავრებული იმ მოქმედებებით, რომელთაც პოტენციური მყიდველი საიტზე განახორციელებს (მაგალითად, პროდუქტის კალათში ჩაგდება).

როდესაც რეკლამის ნახვის შემდეგ პოტენციური კლიენტები საიტზე გადმოდიან, Facebook Pixel-ი მათ  ქცევებს ე.წ Event-ის სახით ინახავს.

Facebook-ი ხედავს და აკვირდება 9 სახის ქცევას:

View Content, კონტენტის ხილვა – გვიჩვენებს გვერდების ნახვის საერთო რაოდენობას (სტატიის გვერდი, პროდუქტის გვერდი, მთავარი გვერდი და ა.შ)

Search, ძიება – გვიჩვენებს ძიების რაოდენობას (პროდუქტის ძიების)

Add to cart, კალათში დამატება – ითვლის, თუ რამდენმა ადამიანმა დაამატა პროდუქტი კალათში

Add to wishlist, სურვილებში, რჩეულ პროდუქტებში დამატება – ითვლის რამდენმა მომხმარებელმა დაამატა პროდუქტი რჩეული ნივთების კატეგორიაში

Initiate Checkout, შესყიდვის გვერდზე გადასვლა – ითვლის, თუ რამდენი ადამიანი გადავიდა “კალათში დამატების” კატეგორიიდან “ყიდვის” გვერდზე

Add Payment Info, გადახდის მეთოდის დამატება – ითვლის რამდენმა ადამიანმა განაგრძო პროცესი და დაამატა ბარათი/გადახდის მეთოდი

Make Purchase, შესყიდვის განხორციელება – გვიჩვენებს, რამდენმა ადამიანმა შეიძინა პროდუქტი

Lead, ლიდი – გვიჩვენებს, რამდენმა მომხმარებელს გაგვიზიარა პირადი მონაცემები (საკონტაქტო ინფორმაცია, მეილი, სახელი, ა.შ). ეს ხდება რეგისტრაციის, ან შეკვეთის გაფორმების დროს.

Complete registration, რეგისტრაცია – გვიჩვენებს რამდენი ადამიანი დარეგისტრირდა საიტზე

ახლა უკვე იცით, რომ Facebook Pixel ვებ-საიტზე გაყიდვების გაზრდის საუკეთესო საშუალებაა. გამოიყენეთ ეს ხელსაწყო მომხმარებლების უკეთ გასაცნობად, მათი ქცევების გასაანალიზებლად, მათ შესანარჩუნებლად და ახალი, რელევანტური და მეტად თარგეთირებული აუდიტორიის აღმოსაჩენად.