რა არის SEO და რატომ სჭირდება ბიზნესს ის შემოსავლის გასაზრდელად?

საძიებო სისტემის ოპტიმიზაცია (SEO) არის ღონისძიებების ერთობლიობა, რაც საიტების იმ მდგომარეობამდე მიყვანას გულისხმობს, რის შედეგადაც კონკრეტული ფრაზის ჩაწერისას საძიებო სიტსტემებში, თქვენი ვებგვერდი Top 10-დან რომელიმე პოზიციაზე ამოვარდება.

სტატისტიკის მიხედვით, საძიებო სისტემები გლობალურად, ყოველდღიურად მილიარდობით მოთხოვნას ამუშავებენ და აქედან, 90%-მდე Google-ზე მოდის. იგივე სიტუაციაა საქართველოში – დამთვალიერებლების რაოდენობით, ლიდერ პოზიციაზე სწორედ „გუგლია“.

საძიებო სისტემის ოპტიმიზაცია ხანგრძლივი, კომპლექსური და თანმიმდევრული პროცესია, რომელიც დაახლოებიღ, 3 დან 12 თვემდე პერიოდს მოიცავს.

ყურადღება ექცევა 3 ძირითად მიმართულებას:

 • Technical SEO;
 • On-Page SEO;
 • Off-Page SEO.

SEO იმიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ საძიებო სისტემას უამრავი პოტენციური კლიენტი იყენებს. ამ გზით კი, წინასწარ შევძლებთ  მიახლოებითი შედეგების განსაზღვრას და მომდევნო 3 დან 12 თვის ვადებში SEO გეგმის შემუშავებას.

Technical SEO

ამ დროს, ყურადღება ექცევა შემდეგ მახასიათებლებს:

 • აიტის სტრუქტურა;
 • საიტის ადაპტირებულობა ნებისმიერ მოწყობილობასთან;
 • საიტის ჩატვირთვის სისწრაფე;
 • იმას, რომ საიტი არ იყოს გადატვირთული არასაჭირო კოდებითა და ფოტოებით;
 • საიტი უნდა ინდექსდებოდეს საძიებო სისტემაში;
 • „გუგლის“ ალგორითმებს უნდა შეეძლოთ სიაიტის სტრუქტურის წაკითხვა.

On-Page SEO

ამ შემთხვევაში უნდა მოწესრიგდეს შიდა სამზარეულო.

ესენია:

 • საიტის კონტენტი;
 • საიტის გვერდების სათაურები და აღწერები;
 • საიტზე არსებული ფოტოების ოპტიმიზაცია;
 • საძიებო ფრაზების რელევანტურად გადანაწილება;
 • საიტის გვერდების ლინკების (URL) User Friendly ად შექმნა;
 • საიტის შიდა გადალინკვები;
 • საიტმაპი (Sitemap).

Off-Page SEO

ეს კი გულისხმობს ჩვენი საიტის ავტორიტეტზე ზრუნვას – „გუგლის“ ალგორითმები დაადგენენ, რა იწერება თქვენზე მონათესავე საიტებზე, რომელ სტატიაში ხართ ნახსენები და ა.შ.

შიდა საძიებო სისტემის ოპტიმიზაციის მეთოდები:

 • ვებ რესურსის შევსება საკვანძო სიტყვების შემცველი თემატური შინაარსით (სიტყვები და წინადადებები, რომლითაც ისინი ეძებენ საქონელს/მომსახურებას Google-ში);
 • კოდის და შიდა კონტენტის ოპტიმიზაცია ვებ რესურსის ჩატვირთვისა და მუშაობის სიჩქარის გაზრდის მიზნით;
 • ქეშირების ფუნქციის დაყენება როგორც კლიენტის, ასევე სერვერის მხარეს;
 • ვებ რესურსის ადაპტაცია პორტატული მოწყობილობებისთვის;
 • ვებ რესურსების ვალიდაცია – შეცდომების, არააქტიური ტეგების, ასევე საძიებო სისტემის დადგენილ სტანდარტებთან შესაბამისობის შემოწმება;
 • ვებგვერდის გვერდებს შორის შიდა კავშირის ორგანიზება, რათა გაუმჯობესდეს მომხმარებლის ნავიგაცია ვებსაიტზე;
 • საძიებო სისტემების მიერ ინდექსირებისთვის საჭირო მეტა თეგების კორექტირება ან შექმნა.