როგორია ბიზნეს დაზვერვის (BI) ინსტრუმენტები

ბიზნეს დაზვერვის (BI) ინსტრუმენტები ეს არის ინსტრუმენტებისა და პროგრამების ნაკრები ბიზნესისთვის, რომლებიც სხვადასხვა წყაროდან მონაცემებს აგროვებენ და მათ ვიზუალური სახით წარმოადგენენ. თქვენ უნდა ფლობდეთ (BI) ინსტრუმენტებს, თუ ბლოგის ტრეფიკის აუდიტს ატარებთ, ან თქვენი ბოლო კამპანიის წარმატებას აანალიზებთ. ბიზნეს დაზვერვის ინსტრუმენტებს შეუძლიათ დაფარონ სხვადასხვა პლატფორმებისა და ტექნოლოგიების მთელი სპექტრი.

(BI) სისტემა აგროვებს და ამუშავებს დიდი რაოდენობით მონაცემებს სხვადასხვა წყაროდან და შემდეგ აჩვენებს მათ ერთ ეკრანზე ვიზუალური ცხრილების, გრაფიკების და დიაგრამების სახით. ეს დაგეხმარებათ დაინახოთ ბიზნესში არსებული პრობლემები და ტენდენციები. სწორედ ასეთი აღმოჩენები ხდება ბიზნეს გადაწყვეტილებების საფუძველი.

მაგალითად, იმის გასარკვევად, თუ რომელ სარეკლამო არხს მოაქვს მეტი შეკვეთა კონკრეტულ ნივთზე, თქვენ უნდა გადახედოთ რამდენიმე ანგარიშს:

  • პირველ რიგში, შეისწავლეთ მეტრიკა და ნახეთ, საიდან მოდის შეკვეთები;
  • შემდეგ შეამოწმეთ რომელი შეკვეთები შეიცავს საჭირო ნივთს;
  • და ბოლოს, შეადარეთ ეს ორი მოხსენება.

BI სისტემა ერთ სამუშაო მაგიდაზე მოუყრის თავს ამ ორივე ანგარიშს, მიაგნებს გადაკვეთის წერტილებს და დაგეხმარებათ მომავლის განსაზღვრაში. შესაბამისად, ხელით არაფრის გაკეთება არ გჭირდებათ.

რისთვის არის საჭირო BI სისტემები?

მონაცემების შეგროვება, შენახვა, ანალიზი და ვიზუალურად წარმოდგენა – თუ მონაცემთა მოცულობა დიდია, სისტემას შეიძლება დასჭირდეს ქსელის აღჭურვილობა და რეგულარული ტექნიკური მხარდაჭერა.

BI სისტემას შეგიძლიათ მრავალი მომხმარებელი დაუკავშიროთ – პროგრამის მთავარი ფანჯარა აჩვენებს გრაფიკებს, ცხრილებს და დიაგრამებს ბიზნესის შესახებ ანალიტიკური ინფორმაციით. თქვენ ასევე შეგიძლიათ დააკონფიგურიროთ ინფორმაციის ტიპი, რომელზეც მომხმარებელს ექნება წვდომა. მაგალითად, მარკეტერი დაინახავს მონაცემებს რეკლამისა და გაყიდვების დინამიკის შესახებ, ხოლო ლოჯისტიკოსი დაინახავს მონაცემებს სხვადასხვა რეგიონის საწყობებში საქონლის ბალანსის შესახებ. თუ მომხმარებელს სჭირდება დამატებითი ანალიტიკა, მას შეუძლია დამოუკიდებლად შექმნას ანგარიში სისტემაში. რა თქმა უნდა, თუ მას აქვს სრული წვდომა სისტემაზე და მაღალ დონეზე აითვისებს ხელსაწყოს.

BI სისტემა ამოიცნობს სისტემურ ბიზნეს პრობლემებს და კომპანიას ეხმარება ტენდენციების და ზრდის წერტილების პოვნაში – შეგროვებული მონაცემების საფუძველზე, კომპანია იღებს ინფორმირებულ ბიზნეს გადაწყვეტილებებს.

თქვენ შეგიძლიათ BI სისტემასთან დააკავშიროთ როგორც კომპანიის მონაცემთა ბაზა, ასევე გარე წყაროები – მაგალითად, მეტრიკა ვებსაიტების სტატისტიკით ან პარტნიორების მონაცემთა ბაზებით.

BI სისტემა უზოგავს დროს ინფორმაციის მიმღებებს – ისინი არ ელოდებიან ანალიტიკოსის მოხსენების გენერირებას და გაგზავნას. მაგალითად, ავტორი სტატიას წერს უძრავი ქონების დეველოპერული კომპანიის ბლოგზე. მას აკლია მონაცემები – სტატისტიკა მშენებლობისა და გაყიდვების შესახებ. მან შეკითხვა დაუსვა BI სისტემას და მაშინვე მიიღო გრაფიკები ნომრებით. ამ სისტემის გარეშე, მას მოუწევდა მოთხოვნის დაწერა ორ განყოფილებაში და ლოდინი, სანამ სპეციალისტები მონაცემებს გადაუგზავნიდნენ.

BI სისტემა პოულობს და ქმნის პასუხებს მომხმარებლის უმეტეს მოთხოვნაზე – შესაბამისად, ანალიტიკოსებს არ სჭირდებათ ზედმეტი ამოცანების შესრულება. მაგალითად, ზემოთ მოყვანილი მაგალითიდან – ის ბუღალტერსა და ინჟინერს ათავისუფლებს სტატისტიკის ავტორის მოთხოვნაზე პასუხის გაცემისგან.

ინფორმაციის მოპოვებისა და შესწავლის პროცესის გამარტივება და დაჩქარება – მონაცემები მომხმარებლისთვის არის წარმოდგენილი ვიზუალური და გასაგები ფორმით. არ არის საჭირო დროის დაკარგვა რამდენიმე ცხრილიდან ინფორმაციის გაანალიზებაზე.

ვისაც ეხმარება BI სისტემა?

სისტემები შესაფერისია ნებისმიერი ინფორმაციის გასაანალიზებლად, რომელიც შეიძლება წარმოდგენილი იყოს მონაცემთა ბაზის სახით და რომლისთვისაც საჭიროა ანალიტიკა. ეს არის მოსახერხებელი ინსტრუმენტი მარკეტინგული ინფორმაციის გასაანალიზებლად და შესაფერისია, მაგალითად:

  • სააგენტოები ან მარკეტინგის განყოფილებები – ის დაგეხმარებათ თქვენი მომხმარებლის ბაზის სეგმენტირებაში, იმის გაცნობიერებაში, თუ რომელი არხები მუშაობს უფრო ეფექტურად და შეძლებთ, ჩაატაროთ ბაზრის ანალიზი;
  • მეწარმეებისთვის – ეს ხელს შეუწყობს ბიზნესის განვითარების ტენდენციების თვალყურის დევნებას და მათზე გავლენის მოხდენას, მათ შორის პროდუქტის ან სერვისის პოპულარიზაციის სფეროში.

როგორია BI სისტემების ტიპები?

მონაცემების ფიზიკური მდებარეობიდან გამომდინარე Cloud (SaaS) კლიენტებისთვის, რომლებსაც არ ეშინიათ თავიანთი ინფორმაციის ღრუბლოვან სერვერზე ჰოსტინგი. ეს არის მონაცემთა საცავი, რომელიც არ ეკუთვნის ინფორმაციის მფლობელს. ასეთი განთავსება არ იძლევა გარანტიებს მონაცემთა კონფიდენციალურობისა და უსაფრთხოების შესახებ.

თქვენს საკუთარ საცავში (სერვერში) კლიენტებისთვის, რომლებსაც არ სურთ ინფორმაციის გაჟონვა. მაგალითად, თანამშრომლების ან კლიენტების პერსონალური მონაცემები უმჯობესია შეინახოთ საკუთარ სერვერზე. თქვენი საკუთარი საცავი დაგიცავთ ღირებული ინფორმაციის დაკარგვისგან.

დაქირავებულ სერვერზე კლიენტებისთვის, რომლებსაც არ სურთ ინჟინრის მხარდაჭერა და ქსელური აღჭურვილობის ნაკრები. თუ BI სისტემის მონაცემების მოცულობა დიდია და საჭიროებს დამატებით აღჭურვილობას, მაშინ შეგიძლიათ ის დაიქირაოთ.

როგორ დავნერგოთ BI სისტემა?

ამ სისტემის დანერგვის სირთულე იმაზეა დამოკიდებული, მანამდე კომპანია როგორ მუშაობდა მონაცემთა წყაროებთან.

მთელი სისტემა უნდა იყოს კონფიგურირებული. ჩვენ პროგრამები უნდა ვეძებოთ  მონაცემთა შენახვის, დამუშავების, გაწმენდის, მოძიების, გადაცემის, ანალიზისა და ჩვენების მიზნით.

თუ კომპანია აგროვებდა და ეწეოდა ინფორმაციის სისტემატიზაციას და შენახვას, მაგრამ მას არ აწვდიდა მომხმარებლებს მკაფიო და ვიზუალური ფორმით. მაგალითად, იყენებდა მხოლოდ Excel-ის ცხრილებს ვიყენებდი. ამ შემთხვევაში, BI სისტემის დანერგვისთვის დაგჭირდებათ მხოლოდ ანალიტიკისა და ინფორმაციის მიწოდების პროგრამული უზრუნველყოფა, რომელსაც ყველა წყარო უკავშირდება.