როგორ გავუწიოთ პროდუქციას უფასო რეკლამა ონლაინში?

თვითდასაქმებულებს და დამწყებ მეწარმეებს თავიანთი ბიზნესისკენ ყურადღების მიპყრობად დიდი რესურსები არ გააჩნიათ. მაღალი კონკურენციის, დიდი რაოდენობით ფულადი სახსრების არარსებობის და სხვა ფაქტორების გამო, ამის მიღწევა ძალიან რთულდება. ამიტომ, უნდა ეძებოთ ალტერნატიული გზები, რაც ონლაინში საკუთარი პროდუქტებისა თუ მომსახურებისთვის უფასე რეკლამის გაწევაში დაგეხმარებათ.

ამისათვის მრავალი გამოცდილი მეთოდი არსებობს, რაც მოგცემთ სასურველეფექტს და დაგეხმარებათ, რომ თავიდან აიცილოს ფინანსური ხარჯები.

როგორ გავხადოთ უფასო რეკლამა ეფექტური?

სანამ ბიზნესის უფასო ონლაინ პოპულარიზაციის გზებს განიხილავთ, უნდა შეძლოთ ეფექტური რეკლამის შექმნა. ეს შეიძლება გაკეთდეს სპეციალისტების ჩართვის გარეშე, თუმცა, ამ შემთხვევაში, გარკვეული დროისა და ძალისხმევის დახარჯვა მოგიწევთ. დასრულებული შედეგი უნდა შეესაბამებოდეს სტანდარტულ ფორმატს, იყოს კრეატიული, ჰქონდეს კარგი ხარისხი, დიზაინი და ასევე, შეიცავდეს საკვანძო გზავნილს აუდიტორიისთვის.

უფასო რეკლამის შესაბამისობა ფორმატთან და ხარისხთან

ნებისმიერი სახის უფასო რეკლამა მოითხოვს მაღალი ხარისხის სურათის შექმნას, რომელიც გასცემს გარკვეულ ინფორმაციას. მას უნდა ჰქონდეს მაღალი გარჩევადობა და შესამჩნევი უნდა იყოს სხვა რეკლამის ფონზე. ამ შემთხვევაში ის ეფექტურად იმუშავებს და მოიზიდავს პოტენციურ კლიენტებს.

რეკლამის შექმნისას ყურადღება უნდა მიაქციოთ ისეთ მნიშვნელოვან ასპექტს, როგორიცაა ფორმატის შესაბამისობა. თითოეულ ონლაინ პლატფორმას აქვს საკუთარი სტანდარტი, ასე რომ, ამ ინფორმაციას წინასწარ უნდა გაეცნოთ. ყველაზე ხშირად, სტანდარტული მოთხოვნები შეეხება გამოქვეყნებული გამოსახულებისთვის მინიმალურ და მაქსიმალურ ზომებს, ასევე გრაფიკული ინფორმაციის შენახვის ფორმატს. იდეალურ შემთხვევაში, ეს უკანასკნელი უნდა იყოს „.png”. სწორედ ეს უზრუნველყოფს სარეკლამო იმიჯის ხარისხის შენარჩუნებას სვადასხვა პლატფორმაზე მისი განთავსდების შემდეგ.

იდეისა და განხორციელების კრეატიულობა

ონლაინ სივრცისთვის განკუთვნილი სარეკლამო გამოსახულების შექმნისას, მნიშვნელოვანია მიმართოთ კრეატიულობას. ამ შემთხვევაში, მთავარი ამოცანა იქნება გამოსახულებას დამატებითი მნიშვნელობა მისცეთ. ის გამოაცოცხლებს უფასო რეკლამას და საშუალებას მისცემს მას, გამოირჩეოდეს ასობით სხვა რეკლამას შორის.

დღეს ასობით ვიზუალური ეფექტი გამოიყენება იმისთვის, რომ გამოსახულება უნიკალური და შესამჩნევი გახდეს ონლაინ მომხმარებლებისთვის. ამ ეფექტებიდან ყველაზე გავრცელებულია ანიმაცია. ის ბევრად უფრო სწრაფად იპყრობს ადამიანის ყურადღებას, ვიდრე უბრალო სტატიკური გამოსახულება (თუნდაც ის ძალიან კრეატიული იყოს). მსგავსი ეფექტის მიღწევა შეგიძლიათ დამოუკიდებლად. ამის გაკეთება საკმაოდ მარტივია, ამ პროცედურის ნიუანსებში ხანგრძლივი ვარჯიშის გარეშე.

შეტყობინება (სლოგანი)

ნებისმიერი უფასო რეკლამის მთავარი ელემენტია ტექსტი. დამატებული სლოგანი ან მთელი გზავნილი ონლაინ აუდიტორიისთვის საგულდაგულოდ უნდა იყოს გააზრებული. მხოლოდ ამ შემთხვევაში აიძულებს საშუალო მომხმარებელს უფრო დეტალურად შეისწავლოს თქვენი შეთავაზება. უფასო რეკლამაზე ტექსტის მიმართ ბევრი მოთხოვნა არსებობს, რომელთა შინაარსი დამოკიდებულია საიტზე, რომელზეც იგეგმება ბანერის განთავსება. ყველა შემთხვევაში ასევე აუცილებელია შემდეგი წესების დაცვა:

  • სლოგანმა უნდა დაიკავოს ბანერზე თავისუფალი ადგილის არაუმეტეს 20%;
  • აუდიტორიისთვის განკუთვნილი გზავნილი უნდა იყოს მოკლე და ლაკონური;
  • უფასო რეკლამის ტექსტი უნდა შედგებოდეს მხოლოდ უპირატესობებისგან. თუ თქვენ მიუთითებთ თუნდაც უმნიშვნელო ნაკლოვანებებზე, მაშინ მომხმარებელთა მხოლოდ 3-5% დაინტერესდება შეთავაზებით;
  • ბუნებრივია, რომ უფასო რეკლამაც კი არ უნდა შეიცავდეს ორთოგრაფიულ, გრამატიკულ და პუნქტუაციის შეცდომებს.

როგორი უნდა იყოს დიზაინი?

ეფექტური უფასო რეკლამის შექმნისას თქვენ არ შეგიძლიათ უგულებელყოთ მისი დიზაინი. ის ისეთი უნდა იყოს, რომ ბანერის დანახვისას ხალხს თქვენი შეთავაზების უფრო დეტალურად შესწავლა მოუნდეს.

გაითვალისწინეთ:

  • არავის მოეწონება მარტივი დიზაინი;
  • დიზაინმა არ უნდა შეამციროს რეკლამის ეფექტურობა;
  • მან არ უნდა გადაფაროს მთავარი გზავნილი;
  • თუ კონკურენტებისგან დააკოპირებთ, მაშინ მოგიწევთ დაივიწყოთ რეკლამის პოპულარობა.

უფასო ონლაინ რეკლამირების ტოპ 10 ეფექტური გზა:

უფასო ონლაინ რეკლამა შეიძლება სწრაფად და მარტივად განხორციელდეს ისეთი სერვისების გამოყენებით, როგორიცაა 2GIS, Google Maps;

რეკლამა შეგიძლიათ დაურთოთ საინფორმაციო დაფები. დღესდღეობით შეგიძლიათ იპოვოთ ასობით ასეთი საიტი (AVITO, YULA, Irr.ru, Farpost და სხვა).

რეკლამა მესინჯერებში

დღესდღეობით ბავშვებს, ახალგაზრდებსა და საშუალო ასაკის ადამიანებს ცხოვრება მესინჯერების გარეშე ვერ წარმოუდგენიათ, რაც ზრდის შანსებს, რომ თქვენი რეკლამა მივა აუდიტორიამდე.

რეკლამა სოციალურ ქსელებში

თანამედროვე სამყაროში სოციალური ქსელები ძალიან მნიშვნელოვან როლს თამაშობენ, ამიტომ რეკლამის შექმნა Instagram-სა და სხვა მსგავს პლატფორმებზე ბიზნესის მფლობელებისთვის პრიორიტეტულია.

მომხმარებელთა მოსაზიდად, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ასობით მარტივი მეთოდი, დაწყებული მცირე სტიმულიდან (მაგალითად, 1-2% ფასდაკლება პროდუქტის შეძენა), სამიზნე აუდიტორიისთვის სარეკლამო შეტყობინებების გაგზავნით დამთავრებული.

რეკლამა ფორუმებზე

თქვენი საქონლისა და მომსახურების რეკლამირების ეს მეთოდი ყოველთვის არ არის ეფექტური. იმისათვის, რომ მან იმუშაოს, თქვენ უნდა აირჩიოთ სწორი ონლაინ პლატფორმა და სწორად ჩართოთ რეკლამა თქვენს კომენტარებსა და პოსტებში. წინააღმდეგ შემთხვევაში, მოდერატორები სწრაფად წაშლიან თქვენს შეტყობინებას ან შემოგთავაზებენ ფასიანი სერვისების გამოყენებას.

რეკლამის ვიდეო ჰოსტინგის საიტებზე განთავსება

ცნობილი ვიდეო ჰოსტინგის საიტები, როგორიცაა მაგალითად YouTube, იდეალური ადგილი იქნება რეკლამისთვის. აქ ყოველთვის ბევრი მომხმარებელია და საინტერესო კონტენტი ხშირად იქცევს ასობით ადამიანის ყურადღებას.

რეკლამა სპეციალიზებულ რესურსებზე

მიზანშეწონილია თქვენი პროდუქტის ან სერვისის რეკლამირება სპეციალიზებულ ინტერნეტ რესურსებზე. ისინი ყველა ერთსა და იმავე თემას ეძღვნება, ამიტომ მომხმარებლების უმეტესობა დაინტერესდება თქვენი შეთავაზებით. გაითვალისწინეთ, ამ საიტებიდან ბევრი გთავაზობთ უფასო რეკლამას მხოლოდ გარკვეული პერიოდის განმავლობაში (სატესტო პერიოდი).