რომელი პლატფორმები დაგეხმარებათ თანამშრომლების სამუშაო დროის ეფექტურად გადანაწილებაში?

თანამედროვე სამყაროში თითოეული ჩვენგანი აფასებს საკუთარ დროს. მით უმეტეს, თუ კერძო ბიზნესს ფლობთ და აქტიურად ხართ დაკავებული თქვენი თანამშრომლების დროის ეფექტურად გამოყენებას სამუშაო მიზნებისთვის. კომპანიის განვითარება დამოკიდებულია თანამშრომლების პროდუქტიულობაზე და მათ ინტერესზე, შეასრულონ გარკვეული ამოცანები. ამ მომენტში, ძალიან ადვილია დროის შეგრძნების დაკარგვა.

როდესაც თქვენს წინაშე ამოცანების მუდმივი ნაკადია, გიწევთ ერთი დავალებიდან მეორეზე გადასვლა. ყურადღების გაფანტვამ კი შეიძლება თქვენი პროდუქტიულობის დაქვეითება გამოიწვიოს. თუმცა, არსებობს გამოსავალი – დავალებებზე დახარჯული დროის მონიტორინგი დაგეხმარებათ იყოთ უფრო ორგანიზებული.

არსებობს პლატფორმები, რომლებიც დაგეხმარებათ შემდეგი მიამართულებებით:

პირადი პროდუქტიულობის გაზრდა;

გადაწყვიტოთ, რას უნდა დაუთმოთ მეტი დრო;

ტაიმერის გაშვებით გამოთვალოთ, რამდენი დრო იხარჯება კონკრეტულ დავალებაზე;

იმუშაოთ სახლიდან;

დრო დაიტოვოთ პიროვნული განვითარებისთვის.

შესაბამისი პლატფორმებია:

Yaware.TimeTracker

Time Tracker

Employee Monitoring Tool

Employee Tracking Software

კომპანიის თანამშრომლების სამუშაო დროის თვალყურის დევნება დაგეხმარებათ:

განსაზღვრეთ თანამშრომლის და მთლიანად კომპანიის პროდუქტიულობა;

შეინახოთ თანამშრომლების დატვირთვის ყველა მონაცემი ერთად და საჭიროების შემთხვევაში მარტივად გადახედეთ მას;

აკონტროლოთ შტატგარეშე და დისტანციური თანამშრომლების მუშაობა;

თითოეული კონკრეტული პროექტის ან ამოცანის შესრულების დროისთვის თვალყურის დევნება;

დააფიქსიროთ ნამუშევარი საათები.