ლენდიგ ვებსაიტის დამზადება

ლენდინგ ვებსაიტი დაგეხმარებათ გაყიდოთ ერთი კონკრეტული მომსახურება თუ პროდუქტი. 1 გვერდიანი ვებ აპლიკაცია ორიენტირებულია მომხარებელს მიაწოდოს სრწულყოფილი ინფორმაცია ერთ მიზნობრივ მომსახურებაზე.

1 გვერდიანი ლენდინგ საიტის მიზანია ორიენტირდეს მხოლოდ ერთ პროდუქტსა თუ მომსახურებაზე. ასეთი ტიპის ვებსაიტებს ხშირად დამატებით დამხმარე შესაძლებლობად იყინებენ, რომ მოიზიდონ მიზნობრივი მომხარებელთა სეგმენტი ინტერნეტის მეშვეობით.

1 გვერდიანი ლენდინგ საიტი შედგება მხოლოდ ერთი ძირითადი გვერდისგან, სადაც წარმოდგენილია ინფორმაცია კომპანიისა თუ პროდუქტის შესახებ, მოცემულია მისი უპირატესობები და საკონტაქტო ინფრომაცა. ხშირად მოცემული საიტის ტიპს იყენებენ გაყიდონ ერთი სახეობის პროდუქტი, სადაც საუბარი მხოლოდ ამ პროდუქტზე იქნება და მომხარებელი ერთი გვერდის მეშვეობით იღებს დეტალურ ინფორმაციას.

ლენდინგ საიტის შექმნა გაცილებით მარტივია და დიდ ფინანსურ რესურსაც არ მოითხოვს, მთავარია დაგვიკავშირდეთ ერთად გავიაროთ თქვენი საჭიროებები და შევადგენთ შესაბამის ტექნიკურ წინადადებას, რომლის საფუძველზეც შევძლებთ შევქმნათ ვებსაიტი, რომელიც უპასუხებს თანამედროვე გამოწვევეს და ორიენტირებული იქნება მომხარებლის საჭიროებებზე.

ტელ: 557729794

ელ-ფოსტა: info@bestweb.ge