საძიებო სისტემის ოპტიმიზაციის მეთოდები

საძიებო სისტემის ოპტიმიზაციის მეთოდები

საძიებო სისტემის ოპტიმიზაციის მეთოდები.

იმის გაგება, თუ როგორ მუშაობს საძიებო სისტემა, მხოლოდ პირველი ნაბიჯია თქვენი საიტის საძიებო სისტემებში რეიტინგის გაზრდის პროცესში. სინამდვილეში, საიტის რეიტინგის გაუმჯობესება მოიცავს SEO-ს სხვადასხვა მეთოდის გამოყენებას საიტის საძიებოდ ოპტიმიზაციისთვის:

 

საკვანძო სიტყვების კვლევა - საკვანძო სიტყვების კვლევა ხშირად SEO-ს ამოსავალ წერტილს წარმოადგენს და მოიცავს იმას, თუ რომელი საკვანძო სიტყვებით აქვს საიტს მაღალი რეიტინგი, რომელი საკვანძო სიტყვებით აქვთ კონკურენტებს მაღალი რეიტინგი და რომელ სხვა საკვანძო სიტყვებს ეძებენ პოტენციური მომხმარებლები. იმ ტერმინების განსაზღვრა, რომლებსაც მაძიებლები იყენებენ Google-ის საძიებო სისტემაში და სხვა საძიებო სისტემებში, წარმოდგენას ქმნის იმის შესახებ, თუ რომელი არსებული კონტენტის ოპტიმიზაციაა შესაძლებელი და რომელი ახალი კონტენტის შექმნაა შესაძლებელი.

 

კონტენტ მარკეტინგი - როდესაც პოტენციური საკვანძო სიტყვები განსაზღვრულია, მოქმედებას იწყებს კონტენტ მარკეტინგი. ეს შეიძლება იყოს არსებული კონტენტის განახლება ან კონტენტის ახალი ნაწილების შექმნა. იმის გამო, რომ Google და სხვა საძიებო სისტემები უდიდეს მნიშვნელობას ანიჭებენ კონტენტს, მნიშვნელოვანია იმის შესწავლა, თუ რომელი კონტენტი უკვე არსებობს და ისეთი დამაჯერებელი კონტენტის შექმნა, რომელიც მომხმარებლის პოზიტიურ გამოცდილებას უზრუნველყოფს და საძიებო სისტემების შედეგებში მაღალი რეიტინგის მიღწევის შესაძლებლობას იძლევა. ასევე კარგ კონტენტს უფრო მეტი შანსი აქვს სოციალურ ქსელებში გამოქვეყნებისა და ბმულების მოზიდვისა.

 

ბმულების შექმნა - იმის გამო, რომ ბმულები გარე ვებგვერდებიდან (SEO-ს ენაზე წოდებული „ბექლინკი - უკუბმული“) Google-სა და სხვა ძირითადი საძიებო სისტემების ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ფაქტორია, მაღალი ხარისხის ბექლინკების მიღება ერთ-ერთი მთავარი ბერკეტია, რომელიც SEO-ს გააჩნია. ეს შეიძლება მოიცავდეს კარგი კონტენტის სტიმულირებას, სხვა ვებგვერდებზე წვდომას და ვებ-მასტერებთან ურთიერთობის დამყარებას, ვებსაიტების შესაბამის ვებ-დირექტორიებში განთავსებასა და პრესის ყურადღების მიპყრობას სხვა ვებგვერდებიდან ბმულების მოსაზიდად.

 

ვებსაიტის შიდა ოპტიმიზაცია (On-Page Optimization) - გარე ფაქტორების გარდა, როგორიცაა ბმულები, ვებგვერდის ფაქტობრივი სტრუქტურის გაუმჯობესებამ შესაძლოა უზარმაზარი სარგებელი მოუტანოს SEO-ს და წარმოადგენს ფაქტორს, რომელსაც სრულად აკონტროლებს ვებმასტერი. ვებსაიტის შიდა ოპტიმიზაციის მეთოდები მოიცავს გვერდის URL-ს ოპტიმიზაციას საკვანძო სიტყვების ჩართვისთვის, ვებგვერდის სათაურის ტეგის განახლებას შესაბამისი საძიებო ტერმინების გამოყენებისთვის და ალტ ატრიბუტის გამოყენებას გამოსახულების აღწერისთვის. ასევე შეიძლება სასარგებლო იყოს გვერდის meta ტეგების განახლება (მაგალითად, meta აღწერის ტეგი) - ეს ტეგები პირდაპირ გავლენას არ ახდენს ძიების რანჟირებაზე, მაგრამ შეიძლება გაზარდოს საძიებო სისტემების შედეგების გვერდებიდან მიღებული დაწკაპუნების მაჩვენებელი.

 

ვებსაიტის არქიტექტურის ოპტიმიზაცია - SEO-სთვის მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ გარე ბმულები, არამედ შიდა ბმულებიც (ბმულები საკუთარ ვებ-გვერდზე). ამრიგად, საძიებო სისტემის ოპტიმიზატორს შეუძლია გააუმჯობესოს საიტის SEO იმაში დარწმუნებით, რომ საკვანძო გვერდები მიბმულია და რომ ამ ბმულებში გამოყენებულია შესაბამისი ბმულის ხილვადი ტექსტი, რათა ხელი შეუწყოს გვერდის შესაბამისობის გაუმჯობესებას გარკვეული ტერმინებისადმი. ვებგვერდის რუკის შექმნა და XML ასევე შეიძლება კარგი საშუალება იყოს უფრო მსხვილი ვებგვერდებისთვის, რათა საძიებო სისტემებმა შეძლონ საიტის ყველა გვერდის პოვნა და კონტენტის შემოწმება.

 

სემანტიკური მარკირება - SEO-ს კიდევ ერთი სტრატეგია, რომელსაც SEO სპეციალისტები იყენებენ, არის საიტის სემანტიკური მარკირების ოპტიმიზაცია. სემანტიკური მარკირება (მაგალითად, Schema.org) გამოიყენება გვერდზე კონტენტის მნიშვნელობის აღსაწერად, მაგალითად, იმის დასადგენად, თუ ვინ არის ამ კონტენტის ავტორი ან გვერდზე განთავსებული კონტენტის თემა და ტიპი. სემანტიკური მარკირების გამოყენება დაგეხმარებათ საძიებო სისტემის შედეგების გვერდზე გამოსახული ფართო ფრაგმენტების მიღებაში, მაგალითად, დამატებითი ტექსტის, მიმოხილვის ვარსკვლავებისა და გამოსახულებებისაც კი. საძიებო სისტემის შედეგების გვერდზე გამოსახული ფართო ფრაგმენტები გავლენას არ ახდენს ძიების რანჟირებაზე, მაგრამ შეუძლია გააუმჯობესოს ძებნისგან მიღებული CTR (დაწკაპუნების მაჩვენებელი), რაც ორგანული ტრაფიკის ზრდას გამოიწვევს.


დაგვიკავშირდით.
ტელ: 557 729 794
ელ-ფოსტა: info@bestweb.ge
bes tweb