რა არის ჰოსტინგი და როგორ გავაკეთოთ ხარისხიანი არჩევანი?

ჰოსტინგი სერვერზე ინფორმაციის განთავსებისათვის კომპიუტერული წარმოების შესახებ მომსახურებაა. ჰოსტინგის პროვაიდერის ძიებისას მნიშვნელოვანია დარწმუნდეთ, რომ თქვენი პოტენციური პარტნიორი სარგებლობს რეპუტაციით, მოეპოვება საჭირო რესურსები და შეუძლია უზრუნველყოს აღჭურვილობის ხარვეზების გარეშე ფუნქციონირება. ამასთან, არ უნდა დაგავიწყდეთ ხელმისაწვდომი ფასების მნიშვნელობა.

ჰოსტინგის სერვისებს მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვს ციფრული ეკონომიკის განვითარებაში. დღეს, ბაზრის ერთ-ერთი მთავარი მამოძრავებელი ფაქტორია ელექტრონული კომერციის განვითარება (e-commerce). გარდა ამისა, დღეს თითქმის ვერც ერთი საწარმო ვერ განვითარდება ონლაინ ფორმატზე ყურადღების დათმობის გარეშე. ამ ყველაფერში კი, ჰოსტინგის როლი ძალიან დიდია.

გეოლოკაცია

ჰოსტინგის დამკვეთი კომპანიისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ არსებობდეს ჰქონდეთ იმ ლოკაციების არჩევანი, სადაც განთავსებული იქნება სერვერები. ამით, თქვენ უფრო ზუსტად განსაზღვრავთ, რა უფრო უკეთ შეეფერაბა ამა თუ იმ პროექტის ამოცანებს.

VDS/VPS თუ ცალკე კომპიუტერი?

მომხმარებელს შეუძლია აირჩიოს ორი ვარიანტიდან ერთ-ერთი – ვირტუალური პერსონალური სერვერის (VDS/VPS) შეძენა ან ცალკე სერვერის დაქირავება.

დღეს, იდეალური ჰოსტინგი შეიძლება ჩაითვალოს ისეთად, რომელიც მომხმარებელს აძლევს კონფიგურაციის არჩევანს, ჰოსტინგის ლოკაციების ფართო ჩამონათვალს და სთავაზობს ფასისა და ხარისხის ყველაზე ხელსაყრელ კომბინაციას.

აპარატურის ხელმისაწვდომობა და მონაცემთა დაცვა

ჰოსტინგის საუკეთესო სტრატეგია არ მოიცავს იჯარით აღჭურვილობის გამოყენებას; ყველა სერვერი მონაცემთა ცენტრებში განთავსებისთვის იყიდება უშუალოდ მსოფლიოს უმსხვილესი მწარმოებლებისგან.

ტექნიკური მხარდაჭერის ხარისხი

ჰოსტინგი უნდა უზრუნველყოფდეს 24/7-ზე მხარდაჭერას. კომპანიის სპეციალისტები კლიენტებთან კონტაქტში უნდა იყვნენ ნებისმიერ დროს, არდადეგების და შაბათ-კვირის ჩათვლით. მხოლოდ ასეთი ტექნიკური მხარდაჭერის პოლიტიკა დააკმაყოფილებს მომხმარებლების მიზნებს.

მიგრაციის შესაძლებლობა

ერთი ჰოსტინგის პროვაიდერიდან მეორეზე გადასვლის ვარიანტი ხშირად აშინებს მომხმარებლებს. იმისთვის, რომ დარწმუნდეთ უმტკივნეულო მიგრაციაში, უნდა აირჩიოთ პარტნიორი, რომელსაც აქვს საჭირო კომპეტენციები და შეძლებს კლიენტს ყოვლისმომცველ მხარდაჭერას.

მოქნილი ტარიფები

მომსახურების ღირებულება დამოკიდებულია მდებარეობასა და სერვისის ტიპზე (VDS/VPS ან პერსონალური სერვერი მონაცემთა ცენტრში).

ჰოსტინგის პლატფორმებიდან UNIX ტექნოლოგიაზე დაფუძნებული სერვერების მომსახურების ღირებულება ჯერ კიდევ განსხვავდება Windows ტექნოლოგიებისაგან, რადგანაც UNIX დაფუძნებული პროგრამული პროდუქტების უმრავლესობა უფასოდ ვრცელდება, ხოლო საიმედობისა და სისწრაფის თვალსაზრისით უფრო მარტივად მიიღწევა Windows ტექნოლოგიის შესაბამისი ეფექტი.

რომელ პლატფორმაზეც არ უნდა შეაჩეროთ არჩევანი, მხოლოდ კომერციული ჰოსტინგი უზრუნველყოფს თქვენი ვებ-გვერდის გარანტირებულ, 24 საათიან წვდომას თქვენი საიტის მომხმარებლებისთვის.