როგორ უნდა შევქმნათ კომპანიის ლოგოტიპი?

ლოგოტიპი არის კომპანიის  სახე და მისი სავიზიტო ბარათი. კარგი ლოგო ასობით სხვა ბრენდს შორის გამოირჩევა და ხდება დასამახსოვრებელი, ცუდად შერჩეული ლოგოტიპი კი არ გამოიწვევს ასოციაციებს და დავიწყებას მიეცემა. ლოგოს მთავარი ამოცანა სწორედ იდენტიფიკაციაა.

როგორ შევქმნათ კომპანიის ლოგოტიპი?

ამისთვის საჭიროა შთაგონება, ანალიზი და ცოდნა.

შეისწავლეთ მსოფლიოს საუკეთესო ბრენდების ლოგოების ისტორია და მნიშვნელობა, გააანალიზეთ თქვენი კომპანია და კონკურენტი კომპანიები. რაც მთავარია, გაარკვიეთ, რა გავლენას ახდენს ლოგოს აღქმაზე მისი ფერი, ფორმა და შრიფტი.

კომპანიის ლოგოს ძირითადი ფუნქციები:

კომპანიის ლოგოს დახმარებით მისი ამოცნობა უფრო მარტივი ხდება. თანამედროვე ბიზნესში ლოგოს გამოყენება აუცილებლობას წარმოადგენს.

ბრენდის სახელის შემუშავება და შექმნა მნიშვნელოვანი ეტაპია ბრენდის პოპულარიზაციაში.

ლოგოს ძირითადი ფუნქციები მოიცავს:

ასოციაციების გაჩენას – ბრენდის სახელმა უნდა გამოიწვიოს ასოციაციები ამა თუ იმ ორგანიზაციასთან ან ბრენდთან;

კომუნიკაცია – ლოგოს დახმარებით ბრენდი მიმართავს სამიზნე აუდიტორიას სოციალურ ქსელებში, ვებგვერდზე, გარე რეკლამის საშუალებით და ა.შ;

ყურადღების მიპყრობა – შინაარსიანი ორიგინალური ნიშანი აუცილებლად მიიპყრობს ყურადღებას და შეძლებს პოტენციური მომხმარებლების მოზიდვას მაშინაც კი, თუ მათ არაფერი სმენიათ კომპანიის ან პროდუქტის შესახებ;

გზავნილი – ლოგოს დახმარებით კომპანია თავის სამიზნე აუდიტორიას გადასცემს გარკვეულ ინფორმაციას ორგანიზაციის, პროდუქციის ან მომსახურების შესახებ;

იდენტიფიკაცია – სავაჭრო ნიშანი ეხმარება კომპანიას ან ბრენდს გამოირჩეოდეს თავისი კონკურენტების მასისგან;

სიმბოლიზმი – პრესტიჟული მანქანის ან ძვირადღირებული ტანსაცმლის ლოგო შეიძლება ძალიან მარტივი ჩანდეს, მაგრამ მისი მფლობელისთვის ეს სტატუსის იმიჯის ნაწილია;

ესთეტიკა – ლოგოს გამოსახულებაში ყველაფერი დაბალანსებული უნდა იყოს: ფორმა, სტილი, შრიფტი და ფერის დიზაინი.

კომპანიის ლოგოს შექმნის 4 ძირითად პრინციპი:

უბრალოება – ბრენდის სახელი არ უნდა იყოს გადატვირთული ცალკეული ელემენტებითა და დეტალებით;

გამძლეობა – როგორც წესი, კომპანიის ლოგო მუშავდება ერთხელ და უცვლელი რჩება კომპანიის არსებობის ბოლომდე;

ნიშასთან შესაბამისობა – ბრენდის სახელმა სამიზნე აუდიტორიას უნდა მიაწოდოს ზუსტი ინფორმაცია კომპანიის საქმიანობის სფეროსთან დაკავშირებით;

უნიკალურობა – კონკრეტული ორგანიზაციის ლოგო უნდა განსხვავდებოდეს კონკურენტებისა და სხვა საწარმოების ლოგოებისაგან. უნიკალური ლოგო მომხმარებელს საშუალებას მისცემს მარტივად ამოიცნონ კომპანია ბაზარზე.

ლოგოს დიზაინის საფუძვლები:

დასახელება – ხშირად ხდება ისე, რომ კომპანიის კორპორატიული ლოგო იქცევა მის სახელად. ამ შემთხვევაში ორგანიზაცია ორმაგ ეფექტს იღებს – სამიზნე აუდიტორიას ახსოვს არა მხოლოდ ბრენდის ვიზუალური იმიჯი, არამედ სახელიც;

ასოციაციები – მარტივად აღსაქმელი და კარგად დასამახსოვრებელი ლოგოტიპი უზრუნველყოფს ბრენდთან ასოციაციების გაჩენას;

კომბინაცია – ზოგიერთი კომპანია ლოგოს შექმნისას იყენებს ტექსტისა და სიმბოლოების კომბინაციას. ეს მეთოდი საშუალებას გაძლევთ, შექმნათ დასამახსოვრებელი ვიზუალური სურათი. გამოსახულებას შეუძლია ასახოს როგორც ორგანიზაციის საქმიანობა, ასევე ჰქონდეს გარკვეული აბსტრაქტული მნიშვნელობა. მაგალითად, Starbucks-ის ლოგო არის ქალთევზა, რომელიც ჩარჩოშია და თან წარწერა ახლავს.